Regulamin Studia T-Art Tattoo & Body Piercing

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Studio T-Art Tattoo & Body Piercing wykonuje tatuaże i zabiegi laserowe wyłącznie u osób pełnoletnich.
 3. Nie wykonujemy tatuaży i zabiegów laserowych u osób niepełnoletnich, nawet za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Piercing wykonywany jest osobom pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty w studiu co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych i jego zgody na piśmie.
 5. Przed każdym zabiegiem w studio Klient jest zobowiązany wypełnić Kartę Klienta.
 6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów oraz materiałów pomocniczych służących do wykonania tatuażu, piercingu i zabiegu laserowego.
 7. Tatuaż wyceniany jest indywidualnie na podstawie powierzchni tatuażu lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości sesji.
 8. Nie wykonujemy projektów innych tatuażystów ani kopii innych tatuaży.
 9. Wykonujemy poprawki i covery tatuaży wykonanych poza naszym studiem.
 10. Rezerwacji terminu na wykonanie zabiegu laserowego lub piercingu można dokonać drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście.
 11. Rezerwacji terminu na wykonanie tatuażu można dokonać tylko osobiście. Po ustaleniu rezerwacji terminu Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku. Koszt tatuażu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 12. W przypadku niestawienia się Klienta na wybrany termin lub rezygnacji z ustalonego terminu, zadatek przepada.
 13. Zmiana terminu sesji jest możliwa na najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem. Nieudzielenie informacji lub informacji w późniejszym terminie jest jednoznaczne z utratą dokonanej wpłaty.
 14. Tatuator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 15. Studio nie wykonuje zabiegów laserowych, piercingu i tatuaży osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 16. Bezwzględnymi (stałymi lub czasowymi) przeciwwskazaniami do wykonania tatuażu, piercingu lub zabiegu laserowego są: HIV, AIDS, WZW B lub C, ciąża, okres laktacyjny, przeziębienie, infekcja lub choroba, zmiany skórne, uczulenia skórne, epilepsja (zależy od stanu chorobowego), cukrzyca, hemofilia (przede wszystkim A i B), choroby układu krążenia, stany pooperacyjne, rozległe rany, antybiotykoterapia, choroby nowotworowe, uczulenia na metale, choroby nerek.
 17. Tatuażysta lub piercer może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli uzna, że zabieg zagraża jego lub Klienta zdrowiu/życiu.
 18. Przed przystąpieniem do tatuowania, zabiegu Piercingu bądź zabiegu laserowego, Klient zapoznaje się z zasadami pielęgnacji i podpisuje zgodę na zabieg, w której deklaruje swój obecny stan zdrowia.
 19. Tatuaże są wykonywane za pomocą sterylnych, jednorazowych narzędzi, które są rozpakowywane przy Kliencie.
 20. Studio zapewnia sterylność używanych przy przekłuciu kolczyków i jednorazowych igieł iniekcyjnych. Do wykonania piercingu nie używamy kolczyków przyniesionych przez Klienta.
 21. Zabieg piercingu wykonywany jest za pomocą sterylnych narzędzi, które są otwierane przy Kliencie.
 22. Studio udziela pełną informację o technice wykonywania zabiegu laserowego i zasadzie jego działania, oraz zapewnia sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.
 23. Klientowi, który przychodzi na tatuaż lub przekłucie może towarzyszyć nie więcej niż jedna osoba. Osoba ta ZAWSZE czeka w Recepcji/Poczekalni.
 24. Studio udziela wszystkich informacji na temat procesu gojenia i pielęgnacji wykonanego piercingu, tatuażu lub zabiegu laserowego.
 25. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, powikłania wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.
 26. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie Klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.
 27. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się, są wykonywane bezpłatnie.
 28. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szybkość procesu suwania tatuażu w związku z uzależnieniem procesu od indywidualnych cech fizjologicznych każdego organizmu. Na tempo i skuteczność procesu ma także wpływ rodzaj użytych barwników użytych do wykonania tatuażu oraz na jaką głębokość zostały wprowadzone.
 29. Na sesję tatuażu, zabiegu laserowego jak i na przekłucie zapraszamy Klienta najedzonego i wypoczętego.